Nieuws bij Samen

Subsidie voor verkeersveiligheid schoolomgevingen in de deelgemeenten

Subsidie voor verkeersveiligheid schoolomgevingen in de deelgemeenten

Poperinge kreeg recent het goede nieuws dat de stad een subsidie ontvangt om de verkeersveiligheid rond zeven schoolomgevingen in de deelgemeenten  te verhogen. Het gaat om een bedrag van 23162,50 euro.

In mei 2020 diende het stadsbestuur van Poperinge diende een subsidieaanvraag in bij de Vlaamse overheid voor de verbetering van de verkeersveiligheid in de schoolomgevingen in de deelgemeenten. “Die aanvraag werd recent goedgekeurd door Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters. Het gaat om een subsidiebedrag van 23.162,50 euro, 50 procent van de geschatte totale kostprijs van 46.325 euro”, zegt schepen Marjan Chapelle (Samen).

Het stadsbestuur zal het bedrag aan heel wat maatregelen besteden. In Abele komt er een elektronische snelheidsinformatieborden, poorteffect bij binnenrijden van Abele langs Trappistenweg, vervangen kiss-and-ridestrook door kortparkeerstrook, wegdekverlichting bij oversteekplaats en wegmarkeringen zone 30. In Krombeke zijn dat elektronische snelheidsinformatieborden, fietssuggestiestroken langs rotonde in schoolomgeving, wegdekverlichting bij oversteekplaats en wegmarkeringen zone 30. Ook in Proven komen er elektronische snelheidsinformatieborden, maar er zal ook werk gemaakt worden van octopuspalen en een schoolstraat langs deel Alexisplein.

In Reningelst komt er een aanpassing parkeerregime Pastoorstraat, elektronische snelheidsinformatieborden, parkeerverbod in onmiddellijke schoolomgeving Pastoorstraat, en wegdekverlichting bij oversteekplaats langs Pastoorstraat. In Roesbrugge komt er een vervanging tijdelijke zone 30 door vaste zone 30, elektronische snelheidsinformatieborden en wegmarkeringen zone 30. In Watou zal een wegdekverlichting bij oversteekplaats komen. “Voor Watou is er in de opsomming minder voorzien dan voor de andere deelgemeenten. In de schoolomgeving van Watou werd de afgelopen jaren reeds verschillende maatregelen genomen zijn, namelijk een ruime vaste zone 30, elektronische snelheidsinformatieborden en wegmarkeringen.” De uitvoering van de aanpassingen staat in de loop van de volgende maanden gepland, nog zoveel mogelijk voor het einde van 2020.

Lees meer...

 Vanaf nu in Poperinge maandelijkse zitdag LEIF over waardige levenseindezorg

Vanaf nu in Poperinge maandelijkse zitdag LEIF over waardige levenseindezorg

Op woensdag 29 juli heeft de eerste maandelijkse zitdag plaats over LEIF, een waardige levenseindezorg. Die zal steeds plaatsvinden op de laatste woensdag van de maand, van 9.30 tot 12 uur in het Sociaal Huis, Veurnestraat 22.

LEIF staat voor LevensEinde InformatieForum en informeert burgers, patiënten en zorgverleners rond waardige levenseindezorg. "Voorafgaande zorgplanning is voor jong en oud een goed idee", zegt André Van Nieuwkerke, voorzitter van LEIF West-Vlaanderen. "Het gaat immers om antwoorden op vragen als: Wat zijn mijn rechten als patiënt? Is een negatieve wilsbeschikking echt nodig? Wanneer kom ik in aanmerking voor euthanasie? Is het document 'voorafgaande wilsverklaring inzake euthanasie' ruim of eerder strikt in toepassing? Ben ik automatisch orgaandonor of niet? Is voorafgaande zorgplanning enkel nuttig wanneer ik in een ziekenhuis of woonzorgcentrum terecht kom? Waar en wanneer kan ik terecht voor en in palliatieve zorg? Wat moet ik doen wanneer ik mijn lichaam aan de wetenschap wil schenken? Hoe kan ik mijn afscheidsplechtigheid of uitvaart zelf in handen houden?", aldus nog André Van Nieuwkerke.

 
 Erkende instanties

"Onze dienstverlening is laagdrempelig en gratis. We geven antwoorden vanuit onze ervaring in de specifieke materie inzake levenseindebeslissingen en wetgeving daar rond. Wij werken samen met heel wat erkende instanties, zoals het expertisecentrum van Wim Distelmans. De kern is het zelfbeschikkingsrecht van de patiënt. De tijd van de betutteling is immers voorbij. Maar de voorafgaande wilsverklaring geldt alleen bij onomkeerbare coma. Via de website kan men een LEIF-kaart aanvragen, die verwijst naar uw wilsverklaringen. Door die kaart steeds bij zich te dragen, kunnen misverstanden voorkomen worden, bijvoorbeeld in 'vreemde' ziekenhuizen", aldus deskundige Mariëlla Farina.

 Correcte informatie

"Het idee om een maandelijkse LEIF-zitdag te gaan organiseren ontstond een jaar geleden. Toen organiseerde LEIF een infomoment in het oc Ghybe. Daar kwamen heel wat inwoners op af met heel wat vragen over levenseindebegeleiding", zegt schepen van Sociale Zaken Bryan Vanderhaeghe (Samen). "De mooie manier waarop de medewerkers van LEIF hierop antwoordden viel me op. Ze geven op een hele correcte, volledige manier informatie, zonder de mensen te willen overtuigen van bepaalde zaken. Die correcte informatie is heel belangrijk. We leven in een tijd waar de informatie ons om de oren vliegt, maar wat waardig levenseindezorg betreft mogen we de mensen niet overlaten aan de informatie die ze via Google of Facebookgroepen vinden. We willen onze inwoners heel correcte informatie meegeven en LEIF is daar een heel goede partner voor. Ik ben er zeker van dat de maandelijkse LEIF-zitdag heel wat mensen zal helpen."

 

Men kan ook bij elke apotheker terecht voor de uitgebreide brochure met vragenlijst, die men zelf kan invullen. Laten registreren kan dan in het Sociaal Huis.

Een afspraak maken voor de LEIF-zitdag kan op 057 33 33 00, elke werkdag van 9 tot 12 uur en van 14 tot 16.30 uur. Op maandag tot 18.15 uur en op vrijdag tot 16 uur. Info: www.leifwestvlaanderen.be.

Lees meer...

Bewegen Op Verwijzing helpt inwoners van Poperinge meer bewegen

Bewegen Op Verwijzing helpt inwoners van Poperinge meer bewegen

Poperinge is met de steun van de Vlaamse overheid gestart met het project ‘Bewegen Op Verwijzing’. Dankzij dit project kunnen de huisartsen inwoners van Poperinge met een gezondheidsrisico doorverwijzen naar een Bewegen Op Verwijzing-coach. Die coach helpt de doorverwezen patiënten om meer te bewegen.

Volgens Poperings welzijnsschepen Bryan Vanderhaeghe is de bedoeling van ‘Bewegen Op Verwijzing’ de 'zittende' Poperinge met een gezondheidsrisico op doktersverwijzing aan het bewegen krijgen: “De doorverwezen patiënten krijgen van de coach een beweegplan op maat: van een dagelijkse fietstocht naar het werk tot een wekelijks dans- of zwemuurtje in de buurt. De coach helpt hen op weg en motiveert hen. De deelnemers kunnen ook naar een lokale sportvereniging worden doorverwijzen. Bedoeling is dat de deelnemer zijn weg naar een actiever leven op termijn zelfstandig kan verderzetten. Het aantal consultaties bij de coach bepaal je zelf. Er ligt een maximum op 7 uur individuele begeleiding.”

Dankzij Bewegen Op Verwijzing profiteert de deelnemer van heel lage tarieven legt Vanderhaeghe uit: “Je betaalt de coach maar 5 euro per kwartier voor een individuele sessie, en 1 euro per kwartier voor een groepssessie. Mensen met verhoogde tegemoetkoming betalen slechts 1 euro per kwartier.’

Lees meer...

Poperinge steunt armsten na corona: steunpakket met focus op kinderarmoede.

Poperinge steunt armsten na corona: steunpakket met focus op kinderarmoede.

De stad Poperinge maakt, met de steun van de Vlaamse en Federale regering, werk van een steunpakket voor kwetsbare inwoners. De focus ligt hierbij op het aanpakken van kinderarmoede. Zo komt er een septemberbon, extra vrije tijdsbudget, extra tussenkomsten in schoolkosten en is er aandacht voor psychisch welzijn.

Inwoners die voor de crisis al een laag inkomen hadden, dreigen volgens schepen van sociale zaken Bryan Vanderhaeghe na deze crisis nog minder over te houden. “Het is heel belangrijk dat mensen die het financieel moeilijk krijgen de weg vinden naar onze sociale dienst. Dat kunnen mensen zijn die door corona hun werk verloren, werknemers of zelfstandigen die tijdelijk op heel wat minder moeten terugvallen maar even goed mensen die moesten blijven werken zijn en door onverwachte kosten in de moeilijkheden komen. We hebben begin dit jaar onze sociale dienst versterkt en dit blijkt nu geen overbodige luxe. Samen met de getroffen mensen zal een van onze maatschappelijk werkers een oplossing op maat zoeken.”

Via de sociale dienst van de stad zullen gezinnen in armoede een extra financiële ondersteuning krijgen. De focus ligt hierbij op kinderarmoede. Er komt een septemberbon van 100 euro waarmee de meest kwetsbare gezinnen helpen om die moeilijke maand vol extra schoolkosten door te komen. Voor gezinnen die in het najaar een communie-,lente- of groeifeest hebben komt er een extra toelage. Ook wordt het vrije tijdsbudget met 50 euro verhoogd tot 200 euro per persoon. Dit kan men besteden bij een Poperingse sportclub, jeugdbeweging of voor een culturele activiteit. Op die manier kan iedereen die dat wil kan blijven deelnemen aan het verenigingsleven, ook na corona. In dat kader krijgt het buurthuis in de bellewijk extra middelen om uitstappen of activiteiten te organiseren. Ook zal de sociale dienst tot eind dit jaar vuilniszakken en pampers goedkoper of per stuk verkopen.

"Tijdens de coronacrisis bleken ook onze ondersteuningsdiensten voor kwetsbare ouderen (Nestor, dienst Seniorenzorg en Lokaal Dienstencentrum De Bres) zeer belangrijk te zijn. We kijken of we het aanbod nog kunnen uitbreiden en waar we deze diensten kunnen versterken. Zo blijkt uit de cijfers die onze diensten haalden uit de telefoontjes die gedaan werden met alle 80-plussers tijdens de coronacrisis, dat vooral het tekort aan sociaal contact bij de meeste ouderen een grote impact had. In dat kader zouden we onze telefoondienst, waarbij vrijwilligers op regelmatige basis ouderen opbellen, versterken en kijken we waar we kunnen investeren in een aanbod aan digitale contactmogelijkheden voor ouderen", aldus schepen Bryan Vanderhaeghe.

Daarnaast komen er extra middelen voor geestelijke gezondheidszorg. Iets wat volgens Vanderhaeghe niet mag onderschat worden: “Ouderen die maanden in afzondering gebleven zijn, jongeren die worstelen met vragen. We moeten mensen die de coronaperiode niet hebben verteerd ondersteunen en wapenen voor een mogelijke tweede golf. Samen met de eerste lijnspsychologe van de stad kijken we waar de noden precies liggen en welke acties kunnen worden opgezet. Voor mensen met een laag inkomen zal de sociale dienst de kosten van therapie ten laste nemen.”

Ook onderwijsschepen Loes Vandromme ziet grote uitdagingen: “De lange sluitingsperiode van de scholen was voor alle leerlingen een moeilijke periode, maar nog het meest voor kwetsbare kinderen. Ze konden plots niet meer terecht in de veilige haven die de school voor hen vaak is. Op vele vlakken werd hen kansen ontnomen.

Vanuit de stad en het OCMW willen we kwetsbare gezinnen tegemoet komen door de factuur voor school- en opvangkosten te helpen dragen. Wie thuis bijvoorbeeld nooit of zelden een warme maaltijd krijgt, moet dat op school wel kunnen krijgen. En hoewel we ons zeker bewust zijn van het feit dat dit geen wonderoplossing is, maakten we ook een aanvraag op voor het organiseren van zomerscholen in Poperinge.

De samenwerking tussen de scholen en de stad was heel intensief tijdens de coronaperiode. We willen deze goede banden behouden zodat we elkaar ook na corona verder kunnen versterken.

En als corona als iets positiefs met zich meebracht, dan is het misschien wel het feit dat de digitalisering een sprong voorwaarts maakte. Ook binnen onderwijs. Het preteachen was een tijdlang de norm. We merkten echter al snel dat niet iedereen mee was, op de digitale trein en dus heel wat miste. Kwetsbare gezinnen beschikken bijvoorbeeld niet altijd over een computer of laptop voor elk kind. De sociale dienst zal laptops aankopen en die aan een voordelig tarief ter beschikking stellen aan wie dit nodig heeft."

Lees meer...

Extra geld voor verkeersveilige schoolomgevingen in Poperinge.

Extra geld voor verkeersveilige schoolomgevingen in Poperinge.

Poperinge haalt 15379 euro Vlaamse steun binnen om de schoolomgevingen in Poperinge veiligere te maken. Het gaat om projecten die door snel uitvoerbare ingrepen de verkeersveiligheid in de schoolomgevingen verhogen. De middelen werden afgelopen jaar al ingezet om een zachte fiets- en wandelverbinding te creëren nabij de freinetschool de torteltuin en om thermoplasten, signalisatie en snelheidsinformatieborden aan te brengen in de schoolomgeving van Watou. “Ik kan het belang van een veilige schoolomgeving en veilige schoolroutes niet genoeg benadrukken”, zegt schepen van mobiliteit Marjan Chapelle . “Kinderen en ouders moeten op een veilige manier hun woonschooltraject kunnen afleggen, het liefst te voet of per fiets. Recent werd een nieuw project ingediend. Met die middelen zouden we in alle resterende deelgemeentes de schoolomgeving veiliger kunnen maken doormiddel van diverse kleine ingrepen. Hiervoor werd in dialoog gegaan met de diverse directies, ouderverenigingen en de lokale politie . Uiteindelijk kennen zij hun schoolomgeving het best en hopen we zo de verkeersveiligheid van onze schoolgaande kinderen te verhogen in alle dorpen.”

Lees meer...

Blue bikes in Poperinge zijn succes

Blue bikes in Poperinge zijn succes

Sinds 2017 staan er 8 blauwe deelfietsen aan het station van Poperinge. Voor 1,15 euro kan men een fiets ontlenen voor een periode van 24 uur. 3 jaar later blijkt het initiatief een succes te zijn. In 2019 werden er 451 ritten gemaakt met de blue bikes, een stijging van bijna 36% ten opzichte van het jaar voordien. Absolute uitschieters zijn de zomermaanden juli en augustus met respectievelijk 52 en 69 ritten. Een gemiddelde rit duurt zo'n 7 uur. Mobiliteitsschepen Marjan Chappelle is tevreden met de stijging: " De blue bikes helpen trein of busreizigers de laatste kilometers van hun traject te overbruggen, wat niet altijd eenvoudig is in een landelijke regio als de onze. Ze helpen van ons stations een mobiliteitsknooppunt te maken en zorgen voor meer fietsers in onze stad."

Lees meer...

OCMW Poperinge werkt wachtlijsten budgetbeheer weg

OCMW Poperinge werkt wachtlijsten budgetbeheer weg

Door een sterke toename van het aantal hulpvragen was er de afgelopen jaren een wachtlijst budgetbeheer ontstaan, maar door een nieuwe aanpak en een versterking van de sociale dienst zijn de wachtlijsten nu weggewerkt.

De laatste jaren steeg het aantal mensen die budgetbeheer aanvroeg en bovendien werden de schulddossiers altijd maar complexer. Hierdoor stonden bij het OCMW van Poperinge achttien gezinnen op een wachtlijst voor budgetbeheer. De wachtlijst is een situatie die verregaande gevolgen kan hebben voor die gezinnen. “Als mensen bij de sociale dienst aankloppen, hebben ze vaak al schulden gemaakt en is snelle hulpverlening belangrijk, anders worden de schulden alleen maar groter. Een van de prioriteiten bij de start van de legislatuur was dan ook het wegwerken van de wachtlijsten voor budgetbeheer. Geen makkelijke opdracht, want de kwaliteit van de begeleiding moet voorop blijven te staan. Je kan niet zomaar eventjes het aantal dossiers per maatschappelijk werker gaan verhogen. Daarom hebben we begin dit jaar onze sociale dienst versterkt en hebben we een visie op budgetbeheer uitgewerkt die ons toelaat efficiënt te werken. Die visie bakent af wie we helpen, hoe we helpen en wanneer we de hulp stopzetten”, legt schepen van sociale zaken Bryan Vanderhaeghe (Samen) uit.

Sterke sociale dienst

Door de nieuwe werkwijze en de versterking van de sociale dienst is de wachtlijst ondertussen weggewerkt. “Al vrees ik dat het aantal hulpvragen sterk zal stijgen door de coronacrisis. Onze sociale dienst heeft de bedeling van voedselpakket voor bijna tachtig Poperingse gezinnen op zich genomen. Daarnaast zien we dat er ook nieuwe hulpvragen binnen komen, vaak van mensen die voordien niet bij de sociale dienst gekend waren. Volgens mij zullen die hulpvragen eens deze crisis voorbij is er niet minder op worden. De coronacrisis toont het nut van een sterke sociale dienst aan”, besluit Vanderhaeghe.

Lees meer...

Openbare toiletten Vroonhof nu permanent toegankelijk voor mensen met beperking

Openbare toiletten Vroonhof nu permanent toegankelijk voor mensen met beperking

De openbare toiletten bij het Vroonhof in Poperinge zijn voortaan uitgerust met een eurosleutel. Dit betekent dat mensen met een beperking en senioren vanaf 70 jaar die over een eurosleutel beschikken, er dag en nacht terecht kunnen.

De toegankelijkheid van de openbare toiletten op de Vroonhofsite bij de Grote Markt kwam al meerdere keren ter sprake tijdens de focusgroep voor mensen met een beperking. “Probleem is dat er bij bepaalde evenementen geen aangepaste toiletten zijn en de openbare toiletten na een bepaald uur gesloten worden om vandalisme te voorkomen”, vertelt schepen voor Sociale Zaken Bryan Vanderhaeghe. De installatie van een euroslot op de openbare toiletten brengt hier volgens de schepen verandering in. “Eurosleutel is een Europees gestandaardiseerd sluitsysteem dat met een universele sleutel kan worden geopend. Mensen met een beperking kunnen zo op meer dan tienduizend plaatsen in Europa toegang krijgen tot geschikte voorzieningen, waaronder openbare toiletten.”

De eurosleutel wordt alleen verkocht of verstrekt aan een beperkte groep van mensen: rolstoelgebruikers, ouderen, visueel gehandicapten, stomapatiënten, mensen met chronische darm- en urinewegproblemen. Je kunt de eurosleutel aanvragen door een formulier op eurosleutel.nl te downloaden, in te vullen en samen met het bewijsstuk waaruit blijkt dat je voldoet aan de voorwaarden terug op te sturen. De eurosleutel kost 25 euro.

Lees meer...

De nieuwe stadswebsite is er!

De nieuwe stadswebsite is er!

Op maandag 2 maart ging de nieuwe website van Poperinge online. De nieuwe
site beantwoordt aan de verwachtingen die de hedendaagse gebruiker van een
website heeft: snel iets vinden via een krachtige zoekfunctie, online attesten en
toelatingen aanvragen, gemakkelijk problemen melden en aangepast voor mobiel
gebruik zijn.
 
Je kunt er niet naast kijken op www.poperinge.be: de nieuwe website van Poperinge ziet
er helemaal anders uit dan de vorige. Die verandering was ook broodnodig volgens
Schepen Marjan Chapelle : de oude website dateerde intussen al van een tiental jaar
geleden en beantwoordde helemaal niet meer aan de verwachtingen van een hedendaagse
gebruiker. De nieuwe website munt uit in gebruiksgemak: je vindt snel wat je zoekt dankzij
een krachtige zoekfunctie, die op de homepage helemaal centraal staat. Ook elders op de
website kan je steeds opnieuw de zoekmotor raadplegen. De functies die een bezoeker van
een stadswebsite het vaakst gebruikt – zoals openingsuren, mijnpoperinge.be, meldingen
… - staan overzichtelijk op de homepage. Net als de koppeling met de UiT: klik je op ‘UiT
in Poperinge’, dan krijg je een overzicht van alle activiteiten uit de UiTdatabank die in
Poperinge plaatsvinden. En dat is goed nieuws voor de vele Poperingse verenigingen die
met de UiTdatabank werken: hun activiteiten kan je nu op de website van Poperinge
zoeken en vinden. Schepen Marjan Chapelle benadrukt het belang van een zorgvuldige
invoering van de activiteiten door de verenigingen in de Uitdatabank. Hoe verzorgder
ingegeven, hoe beter de activiteit op de website van Poperinge verschijnt.
Uittreksels uit het bevolkingsregister online aanvragen kon eerder al via mijnpoperinge.be.
Die functionaliteit zit uiteraard ook op de nieuwe website en is snel toegankelijk. Maar ook
andere aanvragen kunnen nu volledig online gebeuren: gebruik van de rasterborden,
organisatie van een kampvuur, melding vogelschrikkanon …
De verschillende functionaliteiten zijn bovendien op diverse types toestellen zoals desktop
of laptop pc, tablet en smartphone optimaal toegankelijk dankzij het responsive design van
de website.
Benieuwd naar het mooie resultaat? Neem alvast een kijkje via deze link https://www.poperinge.be/

Lees meer...

Poperinge stapt in Europees project en krijgt 200.000 euro om eenzaamheid en welzijn van ouderen op het platteland aan te pakken.

Poperinge stapt in Europees project en krijgt 200.000 euro om eenzaamheid en welzijn van ouderen op het platteland aan te pakken.

De stad Poperinge stapt in een ambitieus Europees project dat isolatie en eenzaamheid van ouderen op het platteland wil verminderen. Het budget van het HAIRE-project in Poperinge bedraagt 336.000 euro waarvan 202.000 euro Europese steun is.

Samen met enkele Franse, Engelse en Nederlandse universiteiten en overheden stapt de stad Poperinge in het Europese HAIRE-project. HAIRE staat voor staat voor Healthy Ageing through Innovation in Rural Europe ofwel gezond ouder worden d.m.v. innovatie in landelijke gebieden van Europa. Naast het doorbreken van isolatie en eenzaamheid van ouderen op het platteland wil het project de vitaliteit van plattelandsgemeenten verbeteren.  Dit moet gebeuren door ouderen actief te laten participeren en hen te laten definiëren welke ondersteuning ze exact nodig hebben: “De 60-plussers ontwikkelen oplossingen voor zichzelf om eenzaamheid te verminderen en hun kwaliteit van leven, gezondheid en welzijn te verbeteren en dit op basis van hun eigen belangen, capaciteiten en voorkeuren. De 60-plussers worden hierbij ondersteund door de vrijwilligers en professionelen binnen de zorg. In Poperinge zullen vijvenzeventig 60-plussers worden geïnterviewd. Op basis hiervan zal enerzijds het individueel welbevinden van de geïnterviewde in kaart worden gebracht en een individueel actieplan worden opgesteld. Anderzijds moeten deze interviews leiden tot een ‘community rapport, met allerhande verbeterpunten voor de buurt.

Even leek de Brexit nog roet in het eten te gooien, maar uiteindelijk werd het project toch goedgekeurd, tot grote tevredenheid van schepen van welzijn Bryan Vanderhaeghe (Samen): “ In ons meerjarenplan spraken we als stadsbestuur al de ambitie uit om in te zetten op de verbondenheid en leefbaarheid van onze dorpen en buurten. Bovendien gingen we kijken hoe we zorgzame buurten kunnen creëren waar ouderen thuis kunnen zijn. Sterke informele zorg is daar belangrijk bij, de inkanteling van de Nestor dienstverlening in de bredere werking van het lokale dienstencentrum De Bres was daar een eerste stap in. Het HAIRE-project sluit perfect aan op wat we wilden doen en heeft ons heel wat mogelijkheden.”

Het budget van het volledige HAIRE-project bedraagt meer dan 5 miljoen euro. Het budget voor Poperinge bedraagt 336.000 euro waarvan 202.000 euro Europese steun is.

Lees meer...

Budgetbeurs leert jongeren verantwoord omgaan met geld.

Budgetbeurs leert jongeren verantwoord omgaan met geld.

Van 6 februari tot 21 februari en van 20 april tot 8 mei organiseert de sociale dienst van de stad Poperinge een budgetbeurs. Bedoeling is om jongeren bewust te leren omgaan met geld.

In samenwerking met de secundaire scholen van Poperinge wil het Poperingse OCMW leerlingen sensibiliseren op het vlak van verantwoord financieel gedrag. De budgetbeurs is een ervaringsparcours waarin jongeren op een interactieve manier ondergedompeld worden in verschillende aspecten van het zelfstandig leven en de financiële gevolgen van keuzes. Jongeren doorlopen aan de hand van een concreet personage een parcours in een heringericht huis van de stad (duinkerkestraat 25). Vragen zoals ‘Hoeveel bedraagt de gemiddelde huishuur?’, ‘Hoeveel geef je uit aan eten en transport?’ en ‘Wat staat er op mijn energiefactuur?’, ... komen aan bod.

Dat de interesse vanuit de Poperingse secundaire scholen bijzonder groot, kan schepen sociale zaken Bryan Vanderhaeghe enkel maar toejuichen: “ Ook in Poperinge merken we dat een groeiende groep jongvolwassen geconfronteerd wordt met financiële moeilijkheden. Wie echter van jongs af aan leert goed om te gaan met geld, loopt beduidend minder kans om later in financiële problemen terecht te komen. Dit wijst op het belang van vorming, bewustmaking en preventie bij kinderen en jongeren rond geld en budgetteren. Met deze beurs willen we mee helpen werken aan de financiële zelfredzaamheid van jongeren.”

Lees meer...

Zorgparkeerplaatsen in Poperinge

Zorgparkeerplaatsen in Poperinge

Het stadsbestuur start dit jaar met zorgparkeerplaatsen. Dit zijn parkeerplaatsen voor de inrij van eigendommen die door de bewoners ter beschikking worden gesteld voor het parkeren door zorgverstrekkers, om te vermijden dat deze ver van hun bestemming dienen te parkeren in straten met een hoge parkeerdruk. De aanbieders van zorgparkeerplaatsen moeten contact kunnen opnemen met de gebruikers daarom dient er nog met reguliere parkeerkaarten te worden gewerkt waarop het mobiele telefoonnummer van de desbetreffende gebruiker is opgenomen. Om van bij de start van het project enkel concrete plaatsen te kunnen doorgeven wil het stadsbestuur nu al polsen naar wie zijn of haar garage daarvoor wil openstellen. Heb je interesse? Contacteer dan de dienst mobiliteit: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Lees meer...

Poperinge maakt werk van woonzorgzone

Poperinge maakt werk van woonzorgzone

De Poperingse technische dienst is bezig met de heraanleg van de sites Hellekapelle en ’t Schellewerk voor de nieuwe woonzorgzone in het hart van Poperinge. De voetpaden worden heraangelegd met extra aandacht voor minder mobiele gebruikers.

Het stadsbestuur wil de komende jaren een woonzorgzone creëren in het hart van Poperinge. Die omvat Lokaal Dienstencentrum De Bres, rusthuis Proventier, OCMW-ouderenwoningen ’t Schellewerk, Hellekapelle en ’t Wingeroen, maar ook de privé-assistentiewoningen van residentie Belfort. “Het moet een zorgsite worden voor verschillende zorgbehoeften en noodoproepsystemen die verbonden zijn met Proventier en met een sociaal restaurant in Bistro Proventier. Ook de dienst Seniorenzorg is er nauw mee verbonden met haar klusjesdienst, poetshulp, maaltijden aan huis, maatschappelijk werkers en ergotherapeuten”, vertelt schepen Bryan Vanderhaeghe (Samen).

“Niet alleen willen we alle diensten in deze zone versterken, de zone moet ook goed toegankelijk zijn. Daarom gaan we de voetpaden in ’t Schellewerk en Hellekapelle heraanleggen met bijzondere aandacht voor de toegankelijkheid voor minder mobiele gebruikers. We willen ook het buurtgevoel aanwakkeren door de centrale pleintjes te opwaarderen tot een ontmoetingsplaats voor buurtbewoners.”

Meer groen

“Daarnaast gaan we ook werk maken van meer groen op de woonzorgsite, met vaste planten, bomen en bloemenweides. Groen die bijenvriendelijk is, makkelijk pesticidenvrij te onderhouden is en het hele jaar door kleurvariatie zal geven.”

De stad heeft voor dit project geen beroep gedaan op studiebureaus of aannemers. “De technische dienst heeft het ontwerp zelf getekend en de groendienst heeft het groenplan uitgewerkt. Ook de aanleg gebeurt door onze eigen dienst openbare werken en onze groendienst. De werken zullen een jaar duren.” De kostprijs bedraagt honderdduizend euro.

Lees meer...

Checklist moet Poperinge toegankelijker maken.

Checklist moet Poperinge toegankelijker maken.

De stad Poperinge en de focusgroep voor mensen met een beperking hebben samen een ‘Checklist toegankelijkheid’ uitgewerkt. Er komt een checklijst met richtlijnen voor openbaar domein en een lijst met tips voor horecazaken.

Al sinds 2015 werkt de Focusgroep voor mensen met een beperking samen met de stad aan een toegankelijker Poperinge. Voorzitter Daniel Moeyaert is trots wat er op een korte tijd kon worden gerealiseerd: “Zo heb ik op vraag van de dienst Toerisme 82 horeca zaken in Poperinge bezocht om hun toegankelijkheid te controleren. Na ons advies zijn er 17 die bepaalde aanpassingen hebben gedaan. In de brochure ‘Hoppen in Poperinge’ worden de restaurants vermeld met het logo van al diegene die in orde zijn. Daarnaast werden een deel van de paden in het stadspark, die omzeggens niet te doen ware met rollator of rolstoel, aangepast. Ook werd er in het nieuw zwembad een doucherolstoel en tillift voorzien.”

“Ook zijn er tijdens de laatste edities van de Parkconcerten altijd aangepaste toiletten en is er een namiddag tijdens de kermis waarbij heel wat marktkramers zich aanpassen en ervoor zorgen dat alle attracties toegankelijk zijn voor mensen met een beperking. We kunnen dus zeggen dat we samen met de stad al mooie dingen hebben gerealiseerd. Maar er zijn nog heel wat zaken die beter kunnen. Zo moeten een aantal voetpaden nog hellend gemaakt worden aan de uiteinden en zijn er nog heel wat goten die vrij diep zijn”, vertelt Daniël Moeyaert nog.

Dat het werk is nog niet af is, weet ook de Poperingse schepen voor Welzijn Bryan Vanderhaeghe (Samen): “Heel wat publiek en privaat domein werd aangelegd in een tijd waar rolstoeltoegankelijkheid, jammer genoeg, veel minder hoog op de agenda stond dan vandaag. Nu alles snel gaan veranderen is onhaalbaar voor private actoren maar ook voor ons als stad.”

“Wel kunnen we ervoor zorgen dat men in de toekomst niet dezelfde fouten maakt. Daarom werkte de focusgroep voor mensen met een beperking samen met de Technische dienst van de stad Poperinge een tweeledige checklist uit voor openbaar domein enerzijds en horeca en handelszaken anderzijds. De checklist voor openbaar domein bevat richtlijnen die de stad kan gebruiken bij de heraanleg van wegen, voetpaden, pleinen of openbare gebouwen. Dit gaat van de leuning of trappen in openbare gebouwen over de breedte van de voetpaden tot het aantal parkeerplaatsen voor mensen met een beperking. Daarnaast werd er ook een checklist gemaakt voor horecazaken. Deze bevat tips hoe toekomstige zaakvoerders hun zaak rolstoeltoegankelijk kunnen inrichten. Deze lijst zal worden meegegeven wanneer men bij de dienst Ruimtelijke Ordening langsgaat”, besluit de schepen. 

 

Lees meer...

Vanaf 2020 kunnen ook senioren uit het centrum van Poperinge beroep doen op NESTOR

Vanaf 2020 kunnen ook senioren uit het centrum van Poperinge beroep doen op NESTOR

Tot op vandaag kunnen enkel mensen in het buitengebied beroep doen op de diensten van vanaf februari 2020 zullen ook inwoners van het centrum van Poperinge beroep kunnen doen op de diensten van NESTOR.

Nestor ontstond in 2002 als intergemeentelijke samenwerking tussen Alveringem, Poperinge en Vleteren. Later kwamen daar Lo-Reninge, Heuvelland en Mesen bij. NESTOR heeft iets meer dan 250 actieve vrijwilligers. De vrijwilligers van NESTOR gaan langs bij senioren en zorgbehoevende inwoners. De vrijwilligers staan in voor vervoer, houden gezelschap, doen boodschappen of komen gewoon langs voor een bezoekje. NESTOR zorgt ervoor dat mensen langer kunnen thuis blijven wonen en strijdt tegen eenzaamheid.

Een aantal interne en externe ontwikkelingen hebben er evenwel voor gezorgd dat de intergemeentelijke samenwerking tussen de zes gemeenten in 2020 stopt. Poperings schepen voor seniorenzorg Bryan Vanderhaeghe benadrukt evenwel dat het NESTOR verhaal niet stopt: “De uitdagingen waarvoor zorgnetwerk NESTOR destijds werd opgericht zijn nog steeds actueel, als ze al niet sterker geworden zijn. Denken we maar aan de vervoersproblematiek, sterker wordende vergrijzing of het afbrokkelen van sociale netwerken.  De dienstverlening van NESTOR mag en zal dan ook niet wegvallen, maar op een andere, meer lokale manier worden georganiseerd. In plaats van een intergemeentelijke samenwerking zal het zorgnetwerk op gemeentelijk niveau of door enkele buurgemeenten samen worden uitgebouwd.”

Vanaf februari 2020 stappen stad en OCMW Poperinge uit het samenwerkingsverband en starten met een eigen dienst, NESTOR Poperinge. Iets wat volgens Vanderhaeghe een logische evolutie is waarbij de burger enkel wel kan varen: “Tot op vandaag konden enkel senioren die in het buitengebied wonen gebruik maken van NESTOR, senioren in het centrum niet. Vanaf 2020 zullen ook de ouderen uit het stadcentrum beroep kunnen doen op NESTOR, wat niet onbelangrijk is gezien mensen op oudere leeftijd steeds vaker in het stadcentrum gaan wonen. NESTOR wordt geïntegreerd in het lokaal dienstencentrum De Bres. Zowel de Bres als NESTOR hebben een sterke vrijwilligerswerking. We zijn ervan overtuigd dat beide diensten elkander dan ook zullen versterken. NESTOR en de Bres werken nauw samen met de dienst seniorenzorg Poperinge.“

Lees meer...

OCMW trekt de buurten in

OCMW trekt de buurten in

De OCMW-diensten zullen in de toekomst steeds vaker buurtgericht werken. Vanaf september komt de Bellewijk aan de beurt, vanaf oktober Roesbrugge.
 
Vanaf september gaat de pas opgerichte seniorendienst op regelmatige basis werken vanuit het buurthuis in de Bellewijk, vanaf oktober doet hij hetzelfde in Roesbrugge. De komende jaren zullen de Poperingse OCMW-diensten steeds vaker in de Poperingse buurten en deelgemeenten te vinden zijn. Op die manier wil het stadsbestuur sterke, zorgzame buurten creëren. Buurtgericht werken zal volgens schepen van Sociale Zaken Bryan Vanderhaeghe (Samen) in de toekomst steeds belangrijker worden. “We zien dat een aantal maatschappelijke tendensen zoals de vergrijzing, eenzaamheid, individualisering, en dergelijke ervoor zorgen dat mensen in een kwetsbare positie steeds vaker de weg naar de juiste hulpverlening niet vinden. Om deze mensen beter te kunnen helpen gaan een aantal van onze diensten dichter bij onze inwoners werken. Vanaf september gaat onze net opgerichte seniorendienst op regelmatige basis werken vanuit het buurthuis in de Bellewijk. Geïnteresseerden zijn welkom op onze startdag op dinsdag 10 september in het buurthuis. Er zijn infomomenten om 10 uur, 14 uur en 18 uur.”
 
“Vanaf oktober gaan we hetzelfde doen ons buurtsalon in Roesbrugge, met een startmoment op dinsdag 1 oktober om 14 uur in het buurtsalon. Andere buurten en deelgemeenten zullen in de toekomst volgen. Onze sociale dienst heeft op vandaag een zitdag in Proven en Roesbrugge en een buurtwerker in de Bellewijk, ook daar kijken we hoe we dit in de toekomst kunnen uitbreiden”, aldus nog schepen Bryan Vanderhaeghe.

Lees meer...

CAW komt vanaf september wekelijks naar sociaal huis

CAW komt vanaf september wekelijks naar sociaal huis

Vanaf september houdt het Centrum Algemeen Welzijnswerk (CAW) een wekelijkse zitdag in het sociaal huis in Poperinge. Iedere donderdag kunnen inwoners van Poperinge er terecht met al hun welzijnsvragen.

Het CAW is een regionale organisatie die mensen helpt met al hun vragen en problemen rond welzijn. Op vandaag had de organisatie een zitdag in Ieper, Veurne en Diksmuide, vanaf september komt daar Poperinge bij. Volgens schepen van Welzijn Bryan Vanderhaeghe mag het belang van een CAW-zitdag niet onderschat worden: “ Het CAW is een organisatie waar iedereen terecht kan voor problemen van verschillende aard, dat kunnen financiële, administratieve, juridische of materiële problemen zijn maar evengoed problemen in je gezin, familie of je sociale omgeving. De hulpverleners van het CAW luisteren en leidden de mensen naar de beste hulp toe. Ik ben dan ook zeer blij met deze samenwerking met het CAW en hun zitdag op donderdag. Vroeger moesten onze inwoners al eens naar Ieper voor bepaalde hulpverlening, nu zal men terecht kunnen in het sociaal huis.”

Lees meer...

Poperinge wordt een warme stad

Poperinge wordt een warme stad

1 op 5 jongeren geeft aan zich niet goed in zijn vel te voelen… een ontluisterend cijfer, dat zich dan ook vertaalt in het hoge suïcidecijfer in Vlaanderen. Daarom stapt Poperinge, samen met 41 andere gemeenten, in het project Warme Steden en Gemeenten. Poperinge draagt zo een steentje bij aan het verhogen van het mentaal welbevinden van kinderen en jongeren.

Poperinge verenigt alle organisaties die werken naar kinderen en jongeren en hun mentaal welzijn. Zo worden de krachten gebundeld om de veerkracht van kinderen en jongeren te verhogen. Een goede geestelijke gezondheid in de jeugdjaren vormt namelijk de basis voor gezondheid en welbevinden in het latere leven en vermijdt veel psychisch leed. Poperings schepen van Welzijn Bryan Vanderhaeghe legt verder uit: " Het einddoel moet het creëren van een veilige plek zijn. Waar veerkrachtige kinderen en jongeren hun talenten en identiteit kunnen ontplooien, zich kwetsbaar kunnen opstellen en daarin gesteund worden door hun omgeving en leeftijdsgenoten."

Daarbij zal Poperinge zich baseren op 8 pijlers om veerkracht te versterken:
1. Besteed aandacht aan de basisbehoeften en rechten van kinderen en jongeren
2. Moedig een warme, ondersteunende opvoeding aan
3. Ondersteun de persoonlijke ontwikkeling
4. Creëer verbondenheid tussen kinderen, jongeren en hun omgeving
5. Maximaliseer kansen op fysieke gezondheid
6. Maak kwetsbaarheid bespreekbaar in een veilige omgeving
7. Zorg dat kinderen en jongeren makkelijk de weg naar hulp vinden
8. Betrek kinderen en jongeren bij het beleid

Hierbij worden ze begeleid door Logo Midden-West-Vlaanderen ondersteund door een consortium van het Vlaams Instituut Gezond Leven, de Vlaamse Logo’s, initiatiefnemer Fonds GavoorGeluk en het onderzoekscentrum LUCAS KULeuven.
Binnenkort zie je ook Warme William verschijnen in het straatbeeld. Deze campagne met bijhorende app wil de jongeren en hun omgeving aanzetten om kwetsbaarheid te delen en empathisch te luisteren naar elkaar zonder oordeel.


Bekijk hier het verslag van VRT nieuws: https://vrtnws.be/p.mD37RayLR

 

Lees meer...

Poperinge blijft inzetten op mentale gezondheid, ook zonder financiële steun van Vlaanderen

Poperinge blijft inzetten op mentale gezondheid, ook zonder financiële steun van Vlaanderen

 

Poperinge houdt de eerstelijnspsycholoog met eigen middelen aan boord. Tot voor kort kreeg de stad hiervoor financiële steun vanuit Vlaanderen, maar dat duwtje in de rug valt nu weg. Poperinge vindt de mentale gezondheid van zijn inwoners erg belangrijk en kiest er dus voor om de eerstelijnspsychologie te behouden.

Geen steun meer van Vlaanderen

Al 6 jaar kan het OCMW van Poperinge een eerstelijnspsycholoog te werk stellen dankzij Vlaamse subsidies. Maar omdat minister van volksgezondheid Maggie De Block besliste om psychologische steun te laten terugbetalen werd het project in Poperinge niet meer te verlengd. Dat betreurt schepen van sociale zaken Bryan Vanderhaeghe (Samen): “Het project was zeer succesvol, de afgelopen jaren werden per jaar zo’n 173 mensen geholpen. De meesten werden doorverwezen naar de eerstelijnspsycholoog door hun huisarts (42%), maar ook heel wat mensen vonden er hun weg via het OCMW of op eigen initiatief. De eerstelijnspsycholoog begeleidt in een drietal sessies mensen die het moeilijk hebben. In het nieuwe systeem zullen enkel mensen met angsten, depressie of alcoholverslavingen worden terugbetaald, mensen met andere problemen betalen de volle pot. Ook zien we dat het minder laagdrempelig is, omdat er enkel kan worden doorverwezen door een arts.  Bovendien zijn er in onze streek zeer weinig psychologen die zich inschreven op het terugbetalingssysteem. Ik vrees dus dat heel wat mensen in de kou zullen blijven staan.”

Mentale gezondheid is te belangrijk

Nu de Vlaamse steun wegvalt kiest Poperinge ervoor om de eerstelijnspsycholoog op eigen kracht verder te zetten, een beslissing die nodig is volgens schepen Vanderhaeghe: “Jammer genoeg merken we dat het aantal mensen dat uit het leven stapt in de Westhoek een pak hoger ligt dan in de rest van Vlaanderen. Ook in Poperinge zien we dat zelfmoord, vooral bij 20- tot 50-jarigen, een belangrijke doodsoorzaak is. Als stad zijn we ervan overtuigd dat er nood en behoefte is aan iemand die de mensen op korte termijn kan helpen, ook al vraagt dit een behoorlijke inspanning voor een kleine stad als Poperinge.”

Lees meer...

Wegvallen Habito woonwinkel ondenkbaar

Wegvallen Habito woonwinkel ondenkbaar

Op recentste gemeenteraad werd de subsidieaanvraag voor de intergemeentelijke samenwerking Wonen van Heuvelland-Poperinge-Vleteren, beter bekend als Habito, goedgekeurd. Volgens schepen van Wonen Marjan Chapelle is het ondenkbaar dat deze dienst zou wegvallen.

Habito werd in 2010 opgericht als intergemeentelijke samenwerking tussen Heuvelland, Poperinge en Vleteren. De voornaamste activiteiten van de dienst zijn zorgen voor een divers en betaalbaar woonaanbod afhankelijk van de noden, werken aan de woonkwaliteit van het woonpatrimonium en de woonomgeving en het informeren, adviseren en begeleiden van inwoners met woonvragen. Volgens schepen van wonen Marjan Chapelle is de dienst van enorm belang voor de inwoners van Poperinge: “ Vorig jaar vonden 1218 Poperingenaars de weg naar Habito, een stijging van 2% ten opzichte van het jaar voordien. We zien dat er 119 renovatiepremies en 56 verbeterings- of aanpassingspremies langs onze dienst verliepen in het 2017. We kunnen dus stellen dat de inwoners van Poperinge goed de weg vinden naar Habito. Toch blijven onze werknemers zich inzetten om nog bekender te worden, zo werd er in de zes maanden dat ik schepen ben al twee maal een info avond georganiseerd. In de kouter waren er 200 aanwezigen, in Proven kwamen er 180 mensen langs. Een succes dus" besluit de schepen van wonen.

Lees meer...

OCMW Poperinge gaat nauwer samenwerken met ziekenfondsen en het centrum algemeen welzijnswerk.

OCMW Poperinge gaat nauwer samenwerken met ziekenfondsen en het centrum algemeen welzijnswerk.

Het OCMW van Poperinge gaat in de toekomst nauwer samen werken met de mutualiteiten en het centrum algemeen welzijnswerk (CAW). Op die manier wil men een breed onthaal creëren die de dienstverlening moet maximaliseren en onderbescherming van bepaalde inwoners nog meer moet tegengaan.

Door te gaan samenwerken met de sociale diensten van de mutualiteiten en het CAW wil het OCMW van Poperinge, samen met andere OCMW’s in de Westhoek, een geïntegreerd breed onthaal creëren. Schepen voor sociale zaken Bryan Vanderhaeghe verwacht veel van het project: “We kennen in Poperinge een sterke vergrijzing en een stijgende zorgvraag bij zieken, gehandicapten en bejaarden. Heel vaak zitten deze mensen met vragen over waar ze het best terecht kunnen voor een bepaalde dienstverlening. Dit kan zowel materiële, psychologische, juridische of zorg gerelateerde hulp zijn. Met het breed onthaal hebben we de ambitie om de toegankelijkheid van hulp voor de burger te verhogen. Het moet een adviespunt zijn dat zoekt naar juiste antwoorden op vragen van zorgbehoevende in hun zoektocht naar hulp. Ook kan men helpen bij mensen die zich zorgen maken over mensen in hun wijk of buurt.”

Wel is het niet zo dat er een nieuwe fysiek loket ontstaat maar gaat het om een samenwerking van verschillende diensten: “ De bedoeling is dat medewerkers van de verschillen de partners makkelijker met elkaar kunnen in contact komen. De psychosociale hulp van het CAW is heel vaak welkom bij een zieke die zich aanmeldt bij de mutualiteit. En de sociale dienst van ons OCMW kan de zieke belangrijke informatie bezorgen over bepaalde rechten. Op die manier maximaliseren we onze dienstverlening en gaan we onderbescherming van bepaalde burgers tegen” aldus Vanderhaeghe.

Lees meer...

Armoede proactief bestrijden en inzetten op preventieve woonbegeleiding

Armoede proactief bestrijden en inzetten op preventieve woonbegeleiding

Vorig jaar maakten 258 gezinnen gebruik van budgetbeheer in Poperinge. Een cijfer dat niet veel verschilt van de voorbije jaren, maar door het complexer worden van de problemen ontstond er de afgelopen jaren een wachtlijst. Het aantal uithuiszettingen neemt dit jaar fors wel toe. Schepen voor sociale zaken Bryan Vanderhaeghe wil extra inzetten op budgetbeheer en preventieve woonbegeleiding.

In 2018 waren er 258 gezinnen in budgetbeheer in Poperinge, in 2019 zijn dat er op dit moment 199. “Cijfers die in absolute getallen niet veel verschillen van de afgelopen jaren. In 2016 waren dat ook 258 gezinnen, in 2017 255 gezinnen. Maar dit zijn absoluut geen cijfers om optimistisch over te gaan doen”, zegt schepen voor sociale zaken Bryan Vanderhaeghe. “We zien dat de schulddossiers de afgelopen jaren steeds maar complexer zijn geworden. Vaak gaat het wel om mensen met werk, maar spelen er naast de schulden nog andere problemen. Echtscheidingen, nieuw samengestelde gezinnen, veel kleine schulden bij heel wat verschillende schuldeisers.”

Door de toegenomen complexiteit van de dossiers is er de afgelopen jaren een wachtlijst ontstaan. Die wil Vanderhaeghe de komende jaren wegwerken: “De wachtlijst wegwerken zal zeker geen gemakkelijke opgave zijn. Onze sociale dienst doet op vandaag wat ze kan. Bij schuldhulpverlening is kwaliteit enorm belangrijk, je kan het bij geen enkel dossier rustiger aan doen. Precies om de kwaliteit te garanderen kun je niet eventjes het aantal dossiers per maatschappelijk helper verhogen. We zullen dus moeten kijken hoe we onze dienst kunnen versterken. Daarnaast willen we een draaiboek budgetbeheer opstellen die ons moet toelaten efficiënter te werken door af te bakenen wat ons doel is, wie we helpen, hoe we dat doen en wanneer we het beheer stoppen.”

Uithuiszettingen

Een ander cijfer waar Vanderhaeghe op wijst zijn het stijgende aantal uithuiszettingen. “In 2018 waren er 18 uithuiszettingen in onze stad. Dit jaar zitten wel al aan 16 en het aantal zal ongetwijfeld nog oplopen. Een opvallend cijfer”, zegt schepen Vanderhaeghe. “Dit gaat om uithuiszettingen op de private markt waar het OCMW niets mee te maken heeft. De problematiek van dak- en thuisloosheid is een problematiek die in Poperinge net als heel Vlaanderen toeneemt. Zo zijn op vandaag alle doorgangswoningen bezet. Goed nieuws op dat vlak is dat we zopas een subsidie van 60.000 euro binnenhaalden om een woning van de stad te renoveren en uit te rusten als doorgangswoning. Dat is dus een extra doorgangswoning die personen in moeilijkheden een tijdelijke oplossing biedt en hen toelaat hun leven te stabiliseren. Doorgangswoningen zijn evenwel een oplossing voor wanneer het kwaad reeds geschied is. Aanklampend werken en de betrokkenen actief benaderen is dan ook nodig en wordt reeds in de mate van het mogelijke gedaan door onze sociale dienst. Iedereen waarbij een procedure werd opgestart, krijgt van het OCMW een uitnodiging met het aanbod om te bemiddelen. Heel vaak gaat het echter over personen en gezinnen die geen actief dossier hebben bij het OCMW. En of de mensen ingaan op onze uitnodiging verschilt van dossier tot dossier. In de toekomst willen we dan ook nog proactiever werken en vol inzetten op preventieve woonbegeleiding.”

Lees meer...

Poperinge wil dementievriendelijk worden

Poperinge wil dementievriendelijk worden

Tijdens twee sessies werd in het CC Ghybe het Forum ‘Dementievriendelijke gemeente’ georganiseerd door de Seniorendienst van de stad Poperinge, Huize Proventier en het OLV-Gasthuis. Binnen het forum wil men gaan nadenken over een dementievriendelijk beleid voor Poperinge.

Een oefening die volgens Poperings schepen voor Woonzorgbeleid Bryan Vanderhaeghe (Samen) absoluut nodig is: “Poperinge zal de komende jaren een zeer grote ‘grijze druk’ kennen. Op vandaag is 22% van de inwoners 65+ , naar het einde van deze legislatuur zal dit stijgen naar 27%. Bovendien weten we dat er op vandaag reeds 478 Poperingnaars zijn die de diagnose van dementie kregen. We moeten ons als stadsbestuur dan ook de vraag stellen hoe we onze gemeente dementievriendelijk kunnen maken.”

“In het najaar van 2018 werd via een enquête aan onze inwoners gevraagd hoe dementievriendelijk ze hun stad/gemeente ervaren. Uit de resultaten blijkt dat men vooral stoot op dagelijkse problemen zoals ledigen van de brievenbus, het optrekken van de rolluiken, boterhammen klaarzetten, maaltijdtoezicht, oppas op zondag... . Daarnaast geven ook mantelzorgers aan dat ze meer steun kunnen gebruiken”, aldus nog de schepen.

Nu zal er binnen een werkgroep van professionelen en mensen die met de problematiek te maken kregen gekeken worden hoe Poperinge een dementievriendelijke gemeente kan worden. Maar om dit te bereiken zijn er volgens Vanderhaeghe heel wat meer mensen nodig. “Of je nu persoonlijk geconfronteerd wordt met de problematiek of er op professioneel vlak mee te maken hebt, of je nu in het verenigingsleven zit, voor een klas staat of handelaar bent. We willen dat onze samenleving een dementievriendelijke kijk krijgt en zorgverleners kunnen dit niet alleen”, besluit de schepen van Woonzorgbeleid.

Lees meer...

Huize Proventier en Zonnelied werken samen in ondersteuning thuiswonende ouderen.

Huize Proventier en Zonnelied werken samen in ondersteuning thuiswonende ouderen.

Binnen het zorgvernieuwingsproject Wegwijs slaan Huize Proventier (Poperinge) en Huize Zonnelied (Ieper) de handen in elkaar om thuiswonende kwetsbare ouderen te ondersteunen in het langer thuis wonen.

Met de uitbouw van het zorgvernieuwingsproject willen de initiatiefnemers een antwoord bieden op de noden van thuiswonende ouderen met complexe zorg- en hulpbehoeften. Binnen het project worden 3 vormen van dienstverlening aangeboden: casemanagement, ergotherapie en psychologische begeleiding. Voor deze begeleiding komen de projectmedewerkers van Wegwijs bij de ouderen thuis langs. Door de samenwerking van Huize Proventier en Huize Zonnelied kunnen kwetsbare ouderen uit de regio Groot-Poperinge en Groot-Ieper van deze dienstverlening gebruik maken.

De doelstellingen van het project zijn volgens Poperings schepen van woonzorgbeleid Bryan Vanderhaeghe niet alleen om de autonomie van de oudere te verhogen, maar ook om de levenskwaliteit en het welzijn van de oudere te verhogen. Het belang van de mantelzorger wordt niet uit het oog verloren. De betrokkenheid van de mantelzorger en de aandacht voor de ondersteuning van de mantelzorger zijn van cruciaal belang voor het welslagen van de begeleiding: "De aangeboden dienstverlening wordt opgestart in nauwe samenwerking met de huisarts en de reeds aanwezige thuiszorgpartners. De casemanager treedt op als een bondgenoot bij het organiseren van de thuiszorg. De oudere en de mantelzorger worden wegwijs gemaakt in het zorglandschap, worden in staat gesteld keuzes te maken om zo de regie over de eigen zorg opnieuw in handen te krijgen. Dankzij het casemanagement wil men garanderen dat alle nuttige zorg op het gepaste tijdstip wordt verleend en wordt de samenwerking tussen de verschillende thuiszorgactoren bevorderd via overleg en afstemming."

Bij de ergotherapeut aan huis kan men terecht voor adviesverlening inzake woningaanpassing, voor ondersteuning in de zoektocht naar geschikte hulpmiddelen, het aanleren van technieken, acties rond valpreventie,…

Psychische problemen bij ouderen zijn een niet te onderschatten probleem aldus Vanderhaeghe: "Hoewel er niet altijd klinische diagnoses aanwezig zijn, hebben veel ouderen psychische klachten die hen remmen in het dagelijks functioneren. Door de ondersteuning van de psycholoog aan huis wordt getracht de oudere (en de mantelzorger) inzicht te geven in de eigen kwetsbaarheden en te ontdekken hoe men daarmee om kan gaan."

Lees meer...

Bryan steekt handje toe in zorgsite Proventier

Bryan steekt handje toe in zorgsite Proventier

De Vereniging voor Vlaams Steden en Gemeenten roept in de week van 25 februari tot 1 maart alle mandatarissen op om met hun eigen zorgdiensten mee te lopen. In Poperinge gaat schepen voor Sociale zaken Bryan Vanderhaeghe aan de slag in woonzorgcentrum Proventier en lokaal dienstencentrum de Bres.

De bewoners van het OCMW-woonzorgcentrum Proventier in Poperinge kregen donderdag een nieuw personeelslid te zien. Schepen van sociale zaken, welzijn en woonzorgbeleid Bryan Vanderhaeghe ging ter gelegenheid van de ‘Expeditie zorg’ voor een dag aan de slag bij een aantal stadsdiensten. Met Expeditie Zorg wil de Vereniging voor Vlaamse Steden en Gemeenten de nieuwe besturen warm maken om te blijven investeren in een kwalitatief zorgaanbod.

En met succes zo blijkt. De kersvers schepen hielp mee als logistieke hulp in het woonzorgcentrum, ging mee maaltijden aan huis brengen, werkte mee in het sociaal restaurant en dienstencentrum de Bres.

“Een zeer interessant initiatief die we de komende jaren zeker nog eens kunnen herhalen”, aldus de schepen die in het verleden OCMW-raadslid was. “Het is een unieke manier om de eigen diensten en de mensen waarmee ze werken te leren kennen. Ik heb er heel wat inspiratie voor de komende legislatuur uit gehaald. Het leert me nog eens hoe belangrijk een kwalitatief zorgaanbod is.”

Lees meer...

Realtime ramptoerisme: is dit echt wel nodig?

Realtime ramptoerisme: is dit echt wel nodig?

Realtime ramptoerisme: is dit echt wel nodig?

De sociale media, met als koploper Facebook, zijn voor velen dagelijkse kost. Zo brengen mensen ongeveer 1 uur per dag door op Facebook. Dit om dagelijks up-to-date te blijven met wat leeft bij kennissen, familie, vrienden of zelfs wildvreemden. Facebook is op bepaalde vlakken een leerrijk medium, dat kan ik zeker niet ontkennen, maar het heeft zoals alles ook zijn negatieve kanten.  Waar ik mij zéér moeilijk in kan plaatsen zijn groepen waarop ongevallen geplaatst worden. Deze groepen bestempelen zich als realtime en dit kan je dan ook letterlijk nemen. Dit niet enkel puur informatief aan de hand van een tekstje, maar gaande van foto’s tot video’s. Maar wat met de man, vrouw, familieleden, kinderen, goede vrienden,… van de persoon in kwestie? Wat met de privacy van het slachtoffer? Doen deze aspecten er niet meer toe? Het zal maar jouw moeder of vader zijn, jouw partner, jouw kind,.. Is dit de manier waarop je wil vernemen dat je dierbaren bij een al dan niet dodelijk ongeval betrokken zijn? Ik denk dat niemand in deze situatie terecht wil komen. De mensen staan er niet bij stil welke andere gevaren deze dingen met zich mee brengen. Wat als een familielid in paniek beslist in zijn auto te springen en naar de plaats van het ongeval te rijden? De persoon, volledig in paniek, licht in shock, met zijn gedachten bij zijn dierbare die net een ongeval had en totaal blind voor de weg en collega-bestuurders. Constant peinzend of zijn dierbare niet ernstig verwond of al dan niet dood is. Deze situaties zijn niet enkel voor hem/haar gevaarlijk, maar ook voor andere mensen. Hoe snel is een ongeval gebeurd bij een verstrooidheid? Zou dit de fout zijn van de bestuurder in totale paniek of van de facebookfanaten die o zo graag in realtime van alles op de hoogte zijn? Zijn mensen dan zo gericht op sensatie en overstijgt het genot van deze sensatie dit alles? De mens is van nature nieuwsgierig en dit draagt dan ook bij tot hoe ver we de dag van vandaag staan. Maar nieuwsgierigheid dient aan de kant geschoven te worden indien het zaken zijn waarin men niks te zoeken heeft. Heeft iedereen er baat bij te weten of er een ongeval is gebeurd, welk merk van auto het is, welke kleur, of het over een man of vrouw gaat, hij/zij een blanke of donkere huidskleur heeft,..? Naar mijn mening niet. Mensen, denk vóór het plaatsen van dergelijke berichten, video’s en/of foto’s alstublieft aan de naasten van de betrokkenen. Hoeveel pijn, en nog belangrijker, hoeveel paniek en bijhorend gevaar er veroorzaakt kan worden? Een verbod opleggen met sancties? Misschien.., maar laten we in eerste instantie als medelevend mens hier begrip voor opbrengen en deze vorm van ramptoerisme aan ons voorbij laten gaan.

De auteur

Guillaume11Durnez

Lees meer...

Hoe gaan we om met ons Poperings erfgoed?

Hoe gaan we om met ons Poperings erfgoed?

Guido Vandermarliere, de bezielde auteur van Doos Gazette, en alom gekend als een groot voorvechter van een stevig beleid inzake erfgoed, vroeg in augustus naar alle partijen op hun visie op erfgoed. Onderstaand artikel stuurde Samen in. Enigszins tot onze verbazing stelden we vast dat we de enige politieke partij waren die op die uitnodiging ingingen.

Lees meer...

In Poperinge moet iedereen gewoon zichzelf kunnen zijn.

In Poperinge moet iedereen gewoon zichzelf kunnen zijn.

In Poperinge moet iedereen gewoon zichzelf kunnen zijn.

Lees meer...

Poperinge moet versneld een dementievriendelijke gemeente worden.

Poperinge moet versneld een dementievriendelijke gemeente worden.

“Door de warmte, betrokkenheid en menselijkheid van iedereen kan Poperinge een stad worden waarin dementie geaccepteerd wordt : van bakker en buurman tot sportclub en wijkagent. Een stad waarin mensen met dementie gewoon boodschappen doen, hun bankzaken regelen, naar een vereniging gaan of naar de bibliotheek . Een stad waarin de medemens een handje toesteekt wanneer zij het even niet meer weten. Het is beter als we er samen aan werken!”

Lees meer...

Samen sterk tegen armoede op school!

Samen sterk tegen armoede op school!

Niet enkel sommige kinderen kijken met een bang hartje naar de start van het nieuwe schooljaar. Ook voor heel wat Poperingse ouders is de maand september het begin van een barre financiële periode waarbij het maanden puzzelen wordt om de financiële eindjes aan elkaar te knopen.

Lees meer...

Samen gaat in dialoog met de Poperingse kiezer via huiskamerdebatten

Samen gaat in dialoog met de Poperingse kiezer via huiskamerdebatten

Vanaf 1 september start de Poperingse politieke beweging Samen met een reeks huiskamerdebatten. Aan de hand van een ludiek filmpje nodigt lijsttrekker Jurgen Vanlerberghe particulieren, vriendengroepen of verenigingen uit om met hem in gesprek te gaan over het beleid in Poperinge, te evalueren wat gerealiseerd werd en een blik op de toekomst te werpen.

Lees meer...

Veilig fietspad naar Vlamertinge eindelijk in zicht!

Veilig fietspad naar Vlamertinge eindelijk in zicht!

De Poperingse gemeenteraad keurde op maandag 27 augustus een samenwerkingsovereenkomst goed met het Vlaamse Gewest en de stad Ieper. Hiermee is de eerste stap gezet voor de aanleg van vrijliggende fietspaden tussen Poperinge en Vlamertinge.

Lees meer...

Bezorg ons jouw idee voor de brouwerij Sint-Joris In Reningelst

Bezorg ons jouw idee voor de brouwerij Sint-Joris In Reningelst

De gemeenteraad beslist op 27 augustus over de aankoop van de kapel en voormalige magazijnen van brouwerij Sint-Joris in Reningelst.

Bart Vanbrabant, Marianne Cappoen en Bavo Vanden Broeck zijn alvast enthousiast.

Zij denken al aan een informatiepunt over het dorp, publieke toiletten, enkele banken, ... als toekomstige bestemming. Heb je zelf ook een idee? Laat het hen zeker weten!

Lees meer...

Als we zelf vooruitgaan, willen we liefst van al doorgaan met CD&V

Als we zelf vooruitgaan, willen we liefst van al doorgaan met CD&V

Zes jaar geleden dreigde de grootse partij in Poperinge zomaar in de coalitie terecht te komen toen open-VLD een alternatieve meerderheid wou opzetten met Samen, N-VA en Groen!. Samen wou toen niet meestappen in dat verhaal en zette de bestaande coalitie verder. Lijsttrekker Jurgen Vanlerberghe legt in een gesprek met onze webmaster uit waarom hij zes jaar later nog niet van mening veranderd is.

Lees meer...

N-VA verspreidt valse cijfers over kostprijs Vroonhofproject door budget met 40% te overdrijven.

N-VA verspreidt valse cijfers over kostprijs Vroonhofproject door budget met 40% te overdrijven.

We hebben met veel belangstelling het interview met Martin Dewulf in Het Wekelijks Nieuws van vrijdag 3 augustus gelezen. Sta ons toe om via dit schrijven te reageren op de uitspraak dat de plannen voor het Vroonhofproject maar liefst 25 miljoen euro zouden moeten kosten. Dit is manifest onwaar. De totale geraamde kostprijs bedraagt momenteel iets meer dan 14 miljoen euro.

Lees meer...

Jurgen Vanlerberghe trekt de lijst Samen

Jurgen Vanlerberghe trekt de lijst Samen

Samen is in Poperinge de enige politieke partij die nog geen lijsttrekker heeft voorgesteld. Iets meer dan twee maanden voor de verkiezingen is het nu duidelijk dat uittredend schepen Jurgen Vanlerberghe opnieuw lijsttrekker wordt.

Lees meer...

Doe mee Geef een volmacht
© Jurgen Vanlerberghe| Cooked & Spiced by LMD | Cooked & Spiced by LMD